Tarieven

Optie 1

No cure no pay

U betaalt ons een klein bedrag aan opstartfee, afhankelijk van de complexiteit van uw financierings­­aanvraag, Vervolgens betaalt u ons alleen als wij uw financierings­aanvraag succesvol afsluiten. Wij bespreken met u de uitgangspunten en doel­stellingen  wanneer de financierings­aanvraag succesvol is afgesloten.

Optie 2

Digitaal advies voor kredietaanvragen tot € 75.000,–

Digitaal advies (nieuw)

Uit onze ervaring blijkt dat er onder­nemers zijn die de behoefte hebben een deel van de financieringsaanvraag zelf op te pakken. Hiervoor hebben wij een nieuw product ontwikkelt “digitaal advies”. Doordat u een deel van de werk­zaam­heden zelf uitvoert kunnen wij de financierings­aanvraag voor een lager bedrag voor u in orde maken.

U maakt gebruik van het financierings­platform van Finanwijzer. U betaalt een bedrag van Eur 250,–, waarna u toegang krijgt om de financierings­aanvraag zelf voor te bereiden. U wordt hierbij bijgestaan door een van de financieringsspecialisten van Finanwijzer. Finanwijzer onderhoudt de contacten met de financiële instellingen voor u en helpt u bij het maken van de beste keuze uit de aangeboden offertes.

Onze werkwijze uitgelegd
Wij werken op basis van exclusiviteit, hetgeen inhoudt dat wij de contacten onderhouden met de financiers ook zijnde uw huisbank. Om de haalbaarheid van de financiering zo goed mogelijk in te schatten en de kosten voor u als ondernemer te beperken starten wij met een quickscan.

Wat houdt de quickscan in?
De quick scan houdt in dat wij op basis van de aangeleverde gegevens een eerste toets doen ten aanzien van de haalbaarheid van de gevraagde financiering. De kosten van de quickscan bedragen € 100,– .
Als onze bevindingen positief zijn en wij in overleg met u besluiten de financieringsaanvraag verder uit te werken dan zijn de onderstaande mogelijkheden  van toepassing. Welke mogelijkheid u hierbij kiest is afhankelijk van de vorm van begeleiding die u van ons verwacht.

Digitaal advies

Ons digitaal advies is gemaakt voor de ondernemer die zelf tijd wil vrij maken om een gedeelte van de financieringsaanvraag op te pakken.

Dit biedt voor u de volgende voordelen:

 • U bent zelf betrokken bij de aanvraag via ons financieringsplatform;
 • U kunt zelf de financieringsaanvraag voorbereiden waarbij u door onze instructie op eenvoudige wijze door de aanvraag wordt geleid;
 • U ontvangt snel passende offertes bij uw financieringsbehoefte;
 • De financieringsspecialisten van Finanwijzer onderhouden de contacten met de financiële instellingen en helpen u bij het maken van de beste keuze uit de aangeboden offertes;
 • De opstartkosten bedragen € 150,– waarbij de succesfee € 700,– De totale kosten bedragen  € 950,–.
 • Dit is ongeacht de hoogte van een eventueel verkregen financiering

Optie 3

Uurtarief

De door ons gewerkte uren die wij aan de financieringsaanvraag besteden berekenen wij aan u door. Dit staat los van of de financieringsaanvraag succesvol wordt afgerond.

Optie 4

Strategische Financieringsbegeleiding* (periode na verstrekking financiering):

Op basis van abonnementsbasis en een maandelijkse fee. Abonnement is maandelijks opzegbaar

Steeds meer financiers eisen dat de leningnemer hen periodiek op de hoogte houdt van de status van het bedrijf.
Wij helpen jou hier gedurende de looptijd van de financiering graag bij.

Uw voordelen:

 • Wij helpen jou bij jouw leningadministratie of nemen het desgewenst helemaal uit handen
 • Contacten met uw accountant met betrekking aanleveren jaarcijfers aan de bank
 • Onderhandeling over aanpassing van de bestaan­de financierings­voorwaarden naar marktconforme situatie
 • Transparante prijsstelling
 • Periodiek inzicht in financiële situatie van jouw bedrijf aan hand van de jaarcijfers
Scroll to Top