Factoring

Factoring

Als ondernemer in het MKB werkt u hard en doet u er alles aan om uw klanten tevreden te stellen en uw bedrijf (verder) te laten groeien. U heeft dan er dan ook gewoon recht op dat uw facturen tijdig betaald worden door uw klanten. Helaas, zo weet u waarschijnlijk uit eigen ervaring, worden facturen vaak niet binnen de door u gestelde betalingstermijn voldaan. Dit kan de groei van uw bedrijf belemmeren. Daarnaast kan dit uw bedrijf in de financiële problemen brengen. U heeft namelijk voldoende werkkapitaal nodig om aan uw eigen financiële verplichtingen te voldoen. Een oplossing voor deze problematiek is kiezen voor factoring.

Wat is factoring?

Door te kiezen voor factoring via Finanwijzer heeft u de mogelijkheid om uw facturatie in eigen beheer te houden of  uit handen te geven aan een derde partij. Deze derde partij kan een bank of verzekeraar zijn, maar ook een hierin gespecialiseerd bedrijf, een factormaatschappij. Concreet betekent dit dat uw facturen aan u worden voldaan door de factormaatschappij, vaak op zeer korte termijn. U heeft in dan ook niets te maken met de betalingstermijn die uw opdrachtgevers hanteren. De factormaatschappij gaat vervolgens ‘uw factuur’ innen bij uw klanten (debiteuren). Let wel, dit is een algemene, vereenvoudigde uitleg van het begrip factoring. Deze vorm van financiering annex service komt in verschillende vormen voor. Verderop leest u hier meer over.

Verschillende vormen

Zoals gezegd kunt u met betrekking tot factoring kiezen uit verschillende vormen of combinaties daarvan. Zo kunt u kiezen voor:

Het geheel of gedeeltelijk uitbesteden van uw debiteurenbeheer:

U kunt ervoor kiezen om uw debiteurenbeheer geheel of gedeeltelijk uit handen te geven aan een factormaatschappij. Wanneer u dit doet voor uw gehele debiteurenportefeuille, dan spreken we van ‘traditionele factoring’. U kunt er echter ook voor kiezen om per factuur te kijken of u deze ter inning uit handen wil geven. Kiest u voor deze optie, dan noemen we dit ‘American Factoring’.

Financiering om zo voldoende werkkapitaal te behouden:

U kunt ook voor factoring kiezen in de vorm van een financiering. De factormaatschappij verleent u in dit geval een bepaald krediet. Op deze manier heeft u een financiële buffer die u kunt gebruiken als werkkapitaal (voldoen aan uw financiële verplichtingen) of die u aan kunt wenden om uw bedrijf op koers te houden of te laten groeien.

Afdekken kredietrisico:

Een derde variant van factoring is het afdekken van kredietrisico. Dit betekent dat wanneer uw klant niet aan zijn betalings­verplichting kan voldoen (in geval van faillissement of uitstel van betaling), uw uitstaande vordering aan u wordt betaald door de factormaatschappij. Hierdoor hoeft u geen kredietverzekering af te sluiten.

WAT ZIJN DE KOSTEN VAN FACTORING?

Er zijn diverse factoringpartijen in de markt die elk net een andere vorm van factoring aanbieden met een eigen kostenplaatje. De vergoeding die factormaatschappijen vragen is afhankelijk van verschillende factoren:

Het bedrag van de factuur die u uitbesteedt;
De kredietwaardigheid van de debiteur;
De kredietwaardigheid van uw bedrijf;
De betalingstermijn.

Maar wat staat hier tegenover. Met andere woorden, wat levert factoring u op? Dit hebben we overzichtelijk voor u op een rij gezet:

Scroll naar boven