Vastgoed financieren

Algemeen

Een zakelijke hypothecaire lening mag alleen worden gebruikt voor het financieren van zakelijk onroerend goed. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een winkel,  kantoor, bedrijfshal,  bedrijfs­verzamel­gebouw of een woon/bedrijfspand. De hoogte van de hypotheek die u kunt krijgen, is afhankelijk van verschillende factoren. Uw geldverstrekker deelt uw bedrijf namelijk in op basis van een bepaalde risicoklasse. Ook de gevraagde financiering ten opzichte van de getaxeerde waarde van het object  is van belang. De winstgevendheid van uw bedrijf en de waarde van het pand waarvoor u financiering aanvraagt, zijn daarnaast ook bepalend.

De bank krijgt een hypothecaire inschrijving op het onroerend goed als onderpand: mocht u om een of andere reden niet meer kunnen aflossen, dan wordt het pand verkocht en wordt de bank van de opbrengst terugbetaald.

De looptijd van uw hypothecaire  lening bedraagt bij de meeste geldverstrekkers 20 jaar. De rente voor uw hypothecaire lening kunt u vastzetten voor een bepaalde periode. Daarmee koopt u zekerheid dat de rente tijdens die looptijd niet wijzigt. Welke periode u kiest, hangt af van de mate waarin u zekerheid wilt.

Banken zijn bereid om maximaal 80% van de getaxeerde waarde te financieren. Finanwijzer heeft als een van de grotere partijen afspraken met Banken waardoor zij in bepaalde gevallen tot 100% van de getaxeerde waarde kan financieren.

Kenmerken hypothecaire lening

De kosten van een hypothecaire lening

Het is belangrijk om te weten op welke kosten u kunt rekenen en of u die wilt en kunt betalen. Voor een zakelijke lening betaalt u maandelijks rente en aflossing, en eenmalig afsluitkosten.

De kosten van een hypotheek zijn in het algemeen lager dan de maandlasten als u huurt. Bovendien bent u bij huren het geld als het ware ‘kwijt’, terwijl u met het aflossen van een hypotheek elke maand een stukje meer eigenaar wordt van uw pand.

Bij een hypothecaire lening betaalt u altijd afsluitkosten. Finanwijzer is een van de grotere vastgoed financiers waardoor zij vaste afspraken heeft met diverse financiers om de afsluitkosten te beperken Bij enkele financiers bedragen de  afsluitkosten voor de klant maximaal Eur 500,–.

Voorbeeld
Aankoop bedrijfspand incl kosten Eur 250.000,– . Getaxeerde waarde van het aan te kopen bedrijfspand bedraagt ook Eur 250.000,–. Op basis van een financiering van 80% van de getaxeerde waarde bedraagt de hypothecaire lening Eur 200.000,–. Aflossingsverplichtingen op jaarbasis Eur 10.000,– met een looptijd van 20 jaar. Rente Eur 5.600,–  op basis van een Indicatieve rente van 2.8 %. De bruto maandlasten bedragen dan Eur 1.300,– bij een hypothecaire lening van Eur 200.000,–.

Door de lineaire aflossing is de rente, gedurende rentevast periode, iedere maand lager waardoor de bruto maandlasten ook iedere maand lager zijn.

Financieringstool

Winkelpand voor EIGEN gebruik financieren

Finanwijzer verzorgt financieringen van aankoop van winkelpanden voor winkeliers. Bij elke aanvraag analyseren wij bij welke geldverstrekker uw financiering optimaal ondergebracht kan worden. Vervolgens verzorgen wij het gehele aanvraagtraject tot aan succesvolle realisatie. We weten exact wat er nodig is om uw aanvraag bij de juiste bank of financieringsmaatschappij tegen goede voorwaarden geaccepteerd te krijgen.

U kunt 80- tot 100% van de waarde van uw winkelpand financieren:

 • als uit uw recente jaarcijfers blijkt dat u de financieringslasten (bereken hieronder) kunt betalen.
 • als in de financieringsaanvraag aannemelijk wordt gemaakt dat de vooruitzichten van uw onderneming positief zijn.
 • als het pand dat u aankoopt door de geldverstrekker als geschikt onderpand voor de financiering wordt gezien.

Bedrijfspand voor EIGEN gebruik financieren

Bereken de financiering voor aankoop van uw eigen bedrijfspand, kantoorpand of horecapand. Wij verzorgen ondernemershypotheken bij ALLE banken. Van aanvraag tot aan succesvolle realisatie.

Uw voordelen

 • U wordt volledig ontzorgt bij het maken en indienen van uw financierings­aanvraag.
 • U bent verzekerd van optimale financieringscondities.
 • Uw aanvraag heeft vaak een korte doorlooptijd.
 • De slagingskans van uw financieringsaanvraag is optimaal.

U kunt 80- tot 100% van de waarde van uw bedrijfspand financieren:

 • als uit de cijfers van uw onderneming blijkt dat u de financieringslasten (bereken hieronder) kunt betalen.
 • als aannemelijk is dat de vooruitzichten van uw onderneming positief zijn.
 • als het pand als geschikt onderpand voor de financiering wordt gezien.

Beleggingspand financieren - tot 80%

U kunt met een vastgoed­hypotheek voor woonruimte tot 80% van de waarde in verhuurde staat financieren. U lost af tot 60% van de waarde. Daarna is uw hypotheek aflossingsvrij. De looptijd is standaard 30 of 35 jaar. U kunt ook niet-verhuurde panden kopen en deze daarna gaan verhuren.

Financieringsvoorwaarden

 • Er is in principe geen minimum-inkomenseis. Dekking voor de vastgoedhypotheek komt uit de huurinkomsten van het pand en niet uit uw salaris.
 • Er zijn geen locatierestricties meer. Vastgoedfinanciering kan nu in heel Nederland.
 • Er is geen limiet aan het aantal vastgoedhypotheken dat u kunt krijgen. Dekking komt niet uit uw inkomen maar uit uw huurinkomsten.
 • Met vastgoedhypotheken van FINANWIJZER kunt u een vastgoedportefeuille opbouwen of uitbreide

Beleggingspand financieren - tot 80%

U kunt met een vastgoed­hypotheek voor woonruimte tot 80% van de waarde in verhuurde staat financieren. U lost af tot 60% van de waarde. Daarna is uw hypotheek aflossingsvrij. De looptijd is standaard 30 of 35 jaar. U kunt ook niet-verhuurde panden kopen en deze daarna gaan verhuren.

Financieringsvoorwaarden

 • Er is in principe geen minimum-inkomenseis. Dekking voor de vastgoedhypotheek komt uit de huurinkomsten van het pand en niet uit uw salaris.
 • Er zijn geen locatierestricties meer. Vastgoedfinanciering kan nu in heel Nederland.
 • Er is geen limiet aan het aantal vastgoedhypotheken dat u kunt krijgen. Dekking komt niet uit uw inkomen maar uit uw huurinkomsten.
 • Met vastgoedhypotheken van FINANWIJZER kunt u een vastgoedportefeuille opbouwen of uitbreide

Woonhuis herfinancieren en verhuren

U kunt met een vastgoedhypotheek voor woonruimte tot 80% van de waarde in verhuurde staat financieren. U lost af tot 60% van de waarde. Daarna is uw hypotheek aflossingsvrij. De looptijd is standaard 30 of 35 jaar. U kunt ook niet-verhuurde panden kopen en deze daarna gaan verhuren.

 • Er is in principe geen minimum-inkomenseis. Dekking voor de vastgoedhypotheek komt uit de huurinkomsten van het pand en niet uit uw salaris.
 • Er zijn geen locatierestricties meer. Vastgoedfinanciering kan nu in heel Nederland.
 • Er is geen limiet aan het aantal vastgoedhypotheken dat u kunt krijgen. Dekking komt niet uit uw inkomen maar uit uw huurinkomsten.
 • Met vastgoedhypotheken van Finaiwjzer kunt u een vastgoedportefeuille opbouwen of uitbreiden.

Vastgoedportefeuille (her) financieren

Finanwijzer  inventariseert uw vastgoedportefeuille en brengt de waarde, huurstroom en huidige financieringen in kaart. Wij analyseren met u of herfinanciering nuttig is en of uitbreiding van uw portefeuille middels extra financiering mogelijk is.

We hebben als expert in financiering van middelgrote- en grote vastgoedportefeuilles toegang tot alle relevante banken en vastgoedinvesteringsfondsen. Wat we u adviseren kunnen we ook voor u verzorgen. We helpen u op praktische wijze bij uitbreiding van uw portefeuille of verlaging van uw financieringslasten.

Wat geeft bij banken en investeringsfondsen de doorslag bij acceptatie?

 • De kwaliteit en compleetheid van de door ons gemaakte portefeuille-analyse.
 • Het hoge niveau van de door ons opgestelde businesscase / financieringsaanvraag.
 • Ons trackrecord als professionele specialist met een groot jaarlijks volume.

Verhuurd bedrijfs- of kantoorpand financieren

Finanwijzer verzorgt hypotheken voor bedrijfspanden en kantoorpanden. Financiering of herfinanciering is in heel Nederland mogelijk bij bedrijfs onroerend goed (B.O.G.) met een positieve waardeontwikkeling dat aantoonbaar goed verhuurd kan worden.

Bij elke financieringsaanvraag beoordelen wij bij welke financieringslijn deze tegen optimale voorwaarden gerealiseerd kan worden. Hiervoor hebben we als landelijk grootste vastgoed financieringsspecialist mogelijkheden bij alle relevante vastgoedbanken en vastgoed financieringsmaatschappijen.

Banken zijn steeds terughoudender in het financieren van commercieel vastgoed. Onder andere door de lage rentestand en een scherper risicobeleid zijn dit soort leningen voor hen minder interessant geworden. Het gevolg? Ze zijn minder bereid te financieren, vragen meer garanties en een hogere rente om het risico te dekken.

Dit beperkt uw zakelijke ambities. Daarom kijkt Finanwijzer  verder.

Om uw bedrijfspand te financieren, kijken we niet alleen naar banken. We kijken ook naar alternatieve financiers, zoals:

 • private investeerders;
 • gespecialiseerde vastgoedbanken en;
 • crowdfunding.

Strategische Financieringsbegeleiding (periode na verstrekking financiering):

Steeds meer financiers eisen dat de leningnemer hen periodiek op de hoogte houdt van de status van het bedrijf.
Wij helpen jou hier gedurende de looptijd van de financiering graag bij.

Uw voordelen:

 • Wij helpen jou bij jouw leningadministratie of nemen het desgewenst helemaal uit handen
 • Onderhandeling over aanpassing van de bestaande financieringsvoorwaarden naar marktconforme situatie
 • Transparante prijsstelling
 • Periodiek inzicht in financiële situatie van jouw bedrijf
Scroll to Top